Heftige Event AS

Sammen skaper vi uforglemmelige opplevelser


Grundighet gir trygghet

Vilkår


Vilkårene som fremkommer gjelder med mindre annet er eksplisitt avtalt.PRIS

Alle priser er oppgitt eks. mva med mindre annet fremkommer.


VÆR OG VIND

HEAS kan ikke lastes hvis kunden velger å avlyse arrangementet grunnet været.

HEAS kan selv velge å avlyse/endre rute ved storm, is eller, ekstremt dårlig sikt eller andre forhold som kan gå på bekostning av sikkerheten.


ANSVAR/BEGRENSNINGER

Opplevelsesturer med RIB er et konsept som har som formål å gi kunden en spennende, spektakulær, sikker og positiv opplevelse. Denne type aktivitet kan aldri være helt uten risiko, da handlinger som å ri på bølger, hastigheter over 30 knop, og f. eks kjøring i formasjon er en del av opplevelsen kunden etterspør og kjøper.

 

Deltagerne er ombord båtene på eget ansvar og risiko utover det som dekkes av den enkelte båts passasjeransvarsforsikring.

 

Sikkerhetsinstruksjon/passasjerliste som skal undertegnes av deltagerne vil bli gitt av skipper ved ombordstigning. Om deltagerne fremviser en slik grov uaktsomhet at dette volder skade på båt, utstyr og annet materiell som benyttes, utenom normal ”wear & tear ”, må deltageren erstatte dette.


Har du skader, fysiske eller psykiske begrensninger eller krever særlig medisinsk bistand for eksempel diabetes, vepseallergi eller lignende. Gi beskjed og skriv det ned ved signering av passasjerliste før avreise.

Gravide f.o.m. 3. mnd eller personer med problemer i rygg, kne, nakke etc. kan ikke delta i annet en båt som tilpasser fart og kjørestil etter forholdene.

Synlig berusede personer får ikke delta.


Andre begrensninger:

Fartøyet kan ikke føre passasjerer under 14 år, med mindre hver slik passasjer er ledsaget av en voksen.

Turen kan kanselleres/endres ved f eks. høy sjø, sterk vind, temperaturer under minus 10 grader, tett tåke eller is i fjorden.

Hastighet maksimalt 20 knop når det ikke er dagslys og gode siktforhold.


AVBESTILLING

Ved avbestilling dd til 15 dager før arrangementet faktureres 25 % av beløpet.

Ved avbestilling kortere enn 15 dager før arrangementet faktureres 50 % av beløpet.

Ved avbestilling kortere enn 7 dager før arrangementet faktureres hele beløpet.


AVTALENS FORMÅL


Denne avtalen etableres mellom partene for å regulere: ansvar, plikter og rettigheter vedrørende Heftige Event AS og tilhørende produkt/opplevelser.

 

Tilbudet aksepteres på mail og er bindene for begge parter.

 

Heftige Event gjør oppmerksom på at vi ikke garanterer ledige båter før kontrakt/arrangementsavtale bekreftes av kunde. Etter bekreftelse er kontrakt/arrangementsavtale å regne som en formell booking.

 

Heftige Event AS kan ikke gjøres erstatningspliktig utover eventuelt forskuddsbetaling for manglende levering ved for eksempel akutt sykdom på skipper, skade eller tyveri av RIB. Dette gjelder også hvis turen kanselleres ved f eks. høy sjø, sterk vind, temperaturer under minus 10 grader, tett tåke eller is i fjorden.